klaster_logo_nowe

DOLNOŚLĄSKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ

KIM JESTEŚMY

Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej został założony 13 lutego 2008 roku.

Głównym celem Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej jest koordynacja działań zmierzających do badania i wdrażania technologii opartych o odnawialne źródła energii oraz i instalowania urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Cele klastra:

  1. Dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego Dolnego Śląska.
  2. Integracja przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji czy organizacji wspierających rozwój energii odnawialnej i propagujących ideę poszanowania energii z terenu Dolnego Śląska.
  3. Edukacja w zakresie ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł energii oraz możliwości zastosowania tych rozwiązań na Dolnym Śląsku.
  4. Wspieranie rozwoju oraz promocja odnawialnych źródeł energii oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii) na terenie Dolnego Śląska.
  5. Wspieranie innowacji w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz poszanowania energii tworzonych bądź wdrażanych na Dolnym Śląsku.

Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej jest dobrowolnym porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw, jednostek badawczo – rozwojowych oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, organizacji pozarządowych propagujących ideę poszanowania energii działających na terenie Dolnego Śląska.

Członkowie klastra to różnorodne podmioty, które łączy tematyka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Ważniejsze inicjatywy DKEO:

·       Dolnośląskie Fora i Targi Energii Odnawialnej

·       Partnerstwo programowe w Forach Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju

·       Współorganizowanie corocznych Europejskich Dni Słonecznych w Dzierżoniowie

·       Współorganizowanie Młodzieżowych Forów ochrony środowiska i energii odnawialnej na Dolnym Śląsku

 

Korzyści płynące ze współpracy:

·       Większa siła przebicia i oddziaływania

·       Zaplecze ze strony kadry naukowej

·       Kształtowanie tożsamości marki w regionie

·       Dostęp do eksperckiej wiedzy branżowej

·       Budowa świadomości przedsiębiorców

·       Pozyskiwanie specjalistycznej wiedzy

·       Rozwój przedsiębiorstw

 

Stowarzyszenie Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej powstało podczas spotkania założycielskiego, które miało miejsce w dniu 3 lutego 2012 r. Stanowi kontynuację działania Dolnośląskiego KlastraEnergii Odnawialnej - dobrowolnego zrzeszenia osób i podmiotów zaangażowanych w promocję energetyki odnawialnej oraz efektywnościenergetycznej i dążenia do zrównoważonego rozwoju. 

Władze stowarzyszenia

Założyciele stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia

created by PTM Studio

copyright DKEO

hosting Świdnica

[DKEO] [o nas] [organy] [ludzie] [statut] [podmioty] [oferta] [galerie] [kontakt] [mapa strony]